विकिपिडिया:मातृभाषा सम्पादनथन/तथ्याङ्क

मातृभाषा सम्पादनथन

मातृभाषा सम्पादनथन अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस २०१८ कऽ शुभउपलक्ष्यमे मैथिली विकिपिडियामे ३ दिनक लेल सञ्चालन होमए जा रहल अछि । ई प्रतियोगिता २१ फरबरी २०१८ सँ २३ फरबरी २०१८ धरि सञ्चालन कएल जाएत । ई प्रतियोगिताक मुख्य धेय्य मैथिली विकिपिडियामे अन्तर्राष्ट्रिय भाषा आ भाषा परिवारसँ सम्बन्धित लेख तथा पृष्ठसभके अभिवृद्धि केनाए छी । ई पूर्णत: एक अनलाइन प्रतियोगिता छी आ मातृभाषा दिवसक उपलक्ष्यमे सञ्चालन होमए जा रहल पहिल सम्पादनथन प्रतियोगिता सेहो छी ।
सम्पूर्ण मैथिल विकिपिडियन लोकनिकें हम ई प्रतियोगितामे भाग लै कऽ लेल हार्दिक अनुरोध करैत छी । प्रतियोगितासँ सम्बन्धित कोनो दुविधा भेला पर एहि पृष्ठक वार्तामे लिखवाक लेल सेहो आग्रह करैत छी ।
शीघ्र जड़ीसभ

विजेतासभ

स्थान प्रयोगकर्ता कुल लेख निर्माण निर्णायक अङ्क
  किरण कुमार साह
  पंकज देव
  विप्लब आनन्द

प्रतियोगिता अन्तर्गत निर्मित लेखसभ

क्रम लेख लेख निर्माण तिथि लेख निर्माणकर्ता लेख शब्द सङ्ख्या लेख आकार स्वीकृत/अस्वीकृत
अफ्रिकी भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ किरण कुमार साह ५८२ शब्द १५,०८८ बाइट्स  
अरबी भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ किरण कुमार साह २९१ शब्द ९,९५९ बाइट्स  
असमिया भाषा २०१८ फेब्रुअरी २१ बिप्लब आनन्द ३१५ शब्द ८,६२१ बाइट्स  
आधिकारिक भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ पंकज देव ३५४ शब्द ५,९७३ बाइट्स  
इटालियन भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ किरण कुमार साह ११०९ शब्द १७,७८५ बाइट्स  
इन्डो-आर्यन भाषा परिवार २०१८ फेब्रुअरी २३ निलम कर्ण १९३ शब्द ६,३१० बाइट्स  
इन्डो-इरानी भाषा परिवार २०१८ फेब्रुअरी २३ निलम कर्ण २७० शब्द ८,९३७ बाइट्स  
कन्नड भाषा २०१८ फेब्रुअरी २२ किरण कुमार साह ७५९ शब्द १७,२४४ बाइट्स  
कश्मीरी भाषा २०१८ फेब्रुअरी २२ किरण कुमार साह २३० शब्द ५,४२१ बाइट्स  
१० कातालान भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ तुल्सी भगत ५५ शब्द १,८५८ बाइट्स  
११ कैथी २०१८ फेब्रुअरी २३ बिप्लब आनन्द ४१० शब्द १२,८८८ बाइट्स  
१२ कोंकणी भाषा २०१८ फेब्रुअरी २१ बिप्लब आनन्द ७१ शब्द ३,७६४ बाइट्स  
१३ खासी लोक २०१८ फेब्रुअरी २३ बबिता साह १२५ शब्द ३,४५५ बाइट्स  
१४ गुजराती भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ बबिता साह १७६ शब्द ४,९६६ बाइट्स  
१५ गुरमुखी लिपि २०१८ फेब्रुअरी २३ पंकज देव २८० शब्द १५,७८७ बाइट्स  
१६ जर्मन भाषा २०१८ फेब्रुअरी २२ पंकज देव ४११ शब्द १५,२६० बाइट्स  
१७ जोङ्खा २०१८ फेब्रुअरी २२ निलम कर्ण १९६ शब्द ५,४११ बाइट्स  
१८ तुलु भाषा २०१८ फेब्रुअरी २१ पंकज देव १८५ शब्द ६,६०५ बाइट्स  
१९ तेलुगु लिपि २०१८ फेब्रुअरी २३ बबिता साह २८६ शब्द १६,८६४ बाइट्स  
२० पोलिश भाषा २०१८ फेब्रुअरी २१ तुल्सी भगत ५४ शब्द २,१११ बाइट्स  
२१ फिलिपिनी भाषा २०१८ फेब्रुअरी २१ तुल्सी भगत ५३ शब्द ४,११२ बाइट्स  
२२ फ्रान्सेली भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ तुल्सी भगत ९० शब्द ३,६११ बाइट्स  
२३ ब्राह्मी परिवारक लिपिसभ २०१८ फेब्रुअरी २३ पंकज देव ९०९ शब्द ३४,४७० बाइट्स  
२४ भाषा परिवार २०१८ फेब्रुअरी २३ निलम कर्ण १४९ शब्द २,८३२ बाइट्स  
२५ मलयालम २०१८ फेब्रुअरी २२ किरण कुमार साह ४०६ शब्द १०,८१८ बाइट्स  
२६ मारवाड़ी भाषा २०१८ फेब्रुअरी २२ किरण कुमार साह ४११ शब्द ६,३५४ बाइट्स  
२७ मूल भारोपेली भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ निलम कर्ण २४३ शब्द ४,३२० बाइट्स  
२८ मोड़ी लिपि २०१८ फेब्रुअरी २३ बबिता साह १२० शब्द २,२२५ बाइट्स  
२९ युनानी भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ किरण कुमार साह ७२४ शब्द १४,६८७ बाइट्स  
३० युनिकोड २०१८ फेब्रुअरी २३ पंकज देव ६०१ शब्द १०,०४९ बाइट्स  
३१ रञ्जना लिपि २०१८ फेब्रुअरी २३ पंकज देव ९७ शब्द ५,५६३ बाइट्स  
३२ रूसी भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ बबिता साह ६६ शब्द ३,०८७ बाइट्स  
३३ सम्भोट लिपि २०१८ फेब्रुअरी २२ निलम कर्ण १२२ शब्द ९,६४५ बाइट्स  
३४ सिंहाली भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ किरण कुमार साह ८३९ शब्द २७,२९३ बाइट्स  
३५ सिबुआनो भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ तुल्सी भगत १०७ शब्द ३,६३५ बाइट्स  
३६ हिब्रु भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ किरण कुमार साह १४९ शब्द ५,५२२ बाइट्स  

स्वीकृत लेखसभ

क्रम लेख लेख निर्माण तिथि लेख निर्माणकर्ता लेख शब्द सङ्ख्या लेख आकार स्वीकृत/अस्वीकृत
अफ्रिकी भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ किरण कुमार साह ५८२ शब्द १५,०८८ बाइट्स  
असमिया भाषा २०१८ फेब्रुअरी २१ बिप्लब आनन्द ३१५ शब्द ८,६२१ बाइट्स  
आधिकारिक भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ पंकज देव ३५४ शब्द ५,९७३ बाइट्स  
इटालियन भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ किरण कुमार साह ११०९ शब्द १७,७८५ बाइट्स  
कन्नड भाषा २०१८ फेब्रुअरी २२ किरण कुमार साह ७५९ शब्द १७,२४४ बाइट्स  
कैथी २०१८ फेब्रुअरी २३ बिप्लब आनन्द ४१० शब्द १२,८८८ बाइट्स  
जर्मन भाषा २०१८ फेब्रुअरी २२ पंकज देव ४११ शब्द १५,२६० बाइट्स  
ब्राह्मी परिवारक लिपिसभ २०१८ फेब्रुअरी २३ पंकज देव ९०९ शब्द ३४,४७० बाइट्स  
मलयालम २०१८ फेब्रुअरी २२ किरण कुमार साह ४०६ शब्द १०,८१८ बाइट्स  
१० मारवाड़ी भाषा २०१८ फेब्रुअरी २२ किरण कुमार साह ४११ शब्द ६,३५४ बाइट्स  
११ युनानी भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ किरण कुमार साह ७२४ शब्द १४,६८७ बाइट्स  
१२ युनिकोड २०१८ फेब्रुअरी २३ पंकज देव ६०१ शब्द १०,०४९ बाइट्स  
१३ सिंहाली भाषा २०१८ फेब्रुअरी २३ किरण कुमार साह ८३९ शब्द २७,२९३ बाइट्स