१०
११ १२ १३ १४ १५ १६ १७
१८ १९ २० २१ २२ २३ २४
२५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१

८ जुलाई ग्रेगोरियन क्यालेन्डरक अनुसार सालक १८८अम दिन छी (१८९अम लिप वर्ष सभ मे)। सालमे अखन आर १७७ दिन बाँकी अछि।

प्रमुख घटनासभसम्पादन

जन्मसम्पादन

निधनसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

बाह्य जडीसभसम्पादन