१० ११
१२ १३ १४ १५ १६ १७ १८
१९ २० २१ २२ २३ २४ २५
२६ २७ २८ २९ ३० ३१  

२ जुलाई ग्रेगोरियन क्यालेन्डरक अनुसार सालक १८३अम दिन छी (१८४अम लिप वर्ष सभ मे)। सालमे अखन आर १८२ दिन बाँकी अछि।

प्रमुख घटनासभसम्पादन

जन्मसम्पादन

निधनसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

बाह्य जडीसभसम्पादन