१०
११ १२ १३ १४ १५ १६ १७
१८ १९ २० २१ २२ २३ २४
२५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१

१ जुलाई ग्रेगोरियन क्यालेन्डरक अनुसार सालक १८१अम दिन छी (१८२अम लिप वर्ष सभ मे)। सालमे अखन आर १८४ दिन बाँकी अछि।

प्रमुख घटनासभसम्पादन

जन्मसम्पादन

निधनसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

बाह्य जडीसभसम्पादन