१० ११ १२ १३ १४ १५
१६ १७ १८ १९ २० २१ २२
२३ २४ २५ २६ २७ २८ २९
३०  

जुन (/n/ joon) जुलियनग्रेगोरियन क्यालेन्डर वर्षक छठम महिना छी । ई वर्षक चारिम महिनामेसँ एक छी जेकर आकार ३० दिनक होमए अछि । उत्तरी गोलार्धमे ई महिना सबसँ पैग दिन होमए अछि तहिने दक्षिणी गोलार्धमे सबसँ छोट दिन होमए अछि । उत्तरी गोलार्धमे एहि महिनामे गृष्म ऋतु रहैत अछि आ दक्षिणी गोलार्धमे शिशिर ऋतु होएत अछि ।

सन्दर्भ सामग्रीसभ

सम्पादन करी

बाह्य जडीसभ

सम्पादन करी