१० ११
१२ १३ १४ १५ १६ १७ १८
१९ २० २१ २२ २३ २४ २५
२६ २७ २८ २९ ३० ३१  

जनवरी (सुनीi/ˈænjuːˌɛəri/ jan-yoo-air-ee) जुलियनग्रेगोरियन क्यालेन्डर वर्षक पहिल महिना छी । ई सात महिनामेसँ पहिल महिना छी जेकर आकार ३१ दिनक होमए अछि । एकर पहिल दिन नव वर्षक दिनक रुपमे मानल जाएत अछि ।

इतिहाससम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

बाह्य जडीसभसम्पादन