१० ११ १२ १३
१४ १५ १६ १७ १८ १९ २०
२१ २२ २३ २४ २५ २६ २७
२८ २९ ३०  

६ जुन ग्रेगोरियन क्यालेन्डरक अनुसार सालक १५७अम दिन छी (१५८अम लिप वर्ष सभ मे)। सालमे अखन आर २०८ दिन बाँकी अछि।

प्रमुख घटनासभसम्पादन

जन्मसम्पादन

निधनसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

बाह्य जडीसभसम्पादन