१० ११
१२ १३ १४ १५ १६ १७ १८
१९ २० २१ २२ २३ २४ २५
२६ २७ २८ २९ ३० ३१  

७ जनवरी ग्रेगोरियन क्यालेन्डरक अनुसार सालक सतम दिन छी । सालमे अखन आर ३५९ दिन बाँकी अछि (३६० दिन लिप वर्षसभमे)।

प्रमुख घटनासभसम्पादन

जन्मसम्पादन

निधनसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

बाह्य जडीसभसम्पादन