१० ११ १२ १३ १४
१५ १६ १७ १८ १९ २० २१
२२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
२९ ३० ३१  

१ दिसम्बर ग्रेगोरियन क्यालेन्डरक अनुसार सालक ३३४अम दिन छी (३३५अम लिप वर्ष सभ मे)। सालमे अखन आर ३१ दिन बाँकी अछि।

प्रमुख घटनासभसम्पादन

जन्मसम्पादन

निधनसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

बाह्य जडीसभसम्पादन