स्वर (vowel) ओ ध्वनिसभके कहैत अछि जे बिना कोनो अन्य वर्णसभक सहायता सँ उच्चारित कएल जाइत अछि ।

वर्गीकरण

सम्पादन करी

स्वरसभक बहुतेक तरह सँ वर्गीकृत कएल जा सकैत अछि:

मैथिली भाषाक स्वर

सम्पादन करी
 • अ / ə /
 • आ / ɑ: /
 • इ / i /
 • ई / i: /
 • उ / u /
 • ऊ / u: /
 • (ऋ = 'रि', आधुनिक मैथिलीमे / ri /)
 • ए / ei /
 • ऐ / æ: /
 • ओ / o: /
 • औ / ɔ: /
 • ऍ / ɛ /
 • (ऑ / ɔ /)

सन्दर्भ सामग्रीसभ

सम्पादन करी

एहो सभ देखी

सम्पादन करी