व्यञ्जजन (en:consonant) शब्दक प्रयोग एहन ध्वनिसभक लेल कएल जाइत अछि जेकर उच्चारणक लेल कोनो स्वरक जरुरत होइत अछि । एहन ध्वनिसभक उच्चारण करैत समय अपनसभक मुखके भीतर कोनो न कोनो अङ्ग विशेषद्वारा वायुक अवरोध होइत अछि ।

ई तालिकामे सभ भाषासभके व्यञ्जजन लेल गेल अछि, आइपिए वर्णाक्षरसभ के संग।[१]

Plosives / स्पर्श
अल्पप्राण
अघोष
महाप्राण
अघोष
अल्पप्राण
घोष
महाप्राण
घोष
नासिक्य
कण्ठ्य / kə /
k; English: skip
/ khə /
kh; English: cat
/ gə /
g; English: game
/ ghə /
gh; Aspirated /g/
/ ŋə /
n; English: ring
तालव्य / cə / or / tʃə /
ch; English: chat
/ chə / or /tʃhə/
chh; Aspirated /c/
/ ɟə / or / dʒə /
j; English: jam
/ ɟhə / or / dʒɦə /
jh; Aspirated /ɟ/
/ ɲə /
n; English: finch
मूर्धन्य / ʈə /
t; American Eng: hurting
/ ʈhə /
th; Aspirated /ʈ/
/ ɖə /
d; American Eng: murder
/ ɖhə /
dh; Aspirated /ɖ/
/ ɳə /
n; American Eng: hunter
दन्त्य / t̪ə /
t; Spanish: tomate
/ t̪hə /
th; Aspirated /t̪/
/ d̪ə /
d; Spanish: donde
/ d̪hə /
dh; Aspirated /d̪/
/ nə /
n; English: name
ओष्ठ्य / pə /
p; English: spin
/ phə /
ph; English: pit
/ bə /
b; English: bone
/ bhə /
bh; Aspirated /b/
/ mə /
m; English: mine
Non-Plosives / स्पर्शरहित
तालव्य मूर्धन्य दन्त्य/
वर्त्स्य
कण्ठोष्ठ्य/
काकल्य
अन्तस्थ / jə /
y; English: you
/ rə /
r; Scottish Eng: trip
/ lə /
l; English: love
/ ʋə /
v; English: vase
ऊष्म/
संघर्षी
/ ʃə /
sh; English: ship
/ ʂə /
sh; Retroflex /ʃ/
/ sə /
s; English: same
/ ɦə / or / hə /
h; English behind

सन्दर्भ सामग्रीसभ सम्पादन करी

  1. Zim, Herbert Spencer. Codes and secret writing (abridged edition). Scholastic Book Services, fourth printing, 1962. Copyright 1948 beethoven Originally published by William Morrow.

एहो सभ देखी सम्पादन करी