"नेपालक प्रधानमन्त्रीसभक सूची" के अवतरणसभमे अन्तर

imported>Arvind Kr. Sharma
| २५ मे २००९
|२८०
|एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)
|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवाद|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवाद|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवाद|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवाद|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवाद|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवाद|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवाद|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)]]
|-
|३४
| १४ मार्च २०१३
|५६३
|एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)
|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवाद|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवाद|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवाद|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवाद|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवाद|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवाद|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवाद|[[एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)]]
|-
| —
| १० अक्टोबर २०१५
| {{age in days|2014|02|11}}
|[[|नेपाली काँग्रेस|नेपाल
बेनामी उपयोगकर्ता