मुख्य मेनु खोली

रुपैयाँ नेपालमा प्रचलित मुद्राक नाम छि। इण्डोनेसियाक मुद्राक रुपिया आर मालदिभ्सक मुद्राक रुफिया कहैत अछि। एक रुपैयाँक सय भागम् बाडल जेकारा पैसा सेहो कहेत अछि। नेपाली रुपैयाँक दुई मोहर र चार सुकाम सेहो बिभाजन केने अछि।

रुपैयाँ
रूपैयाँ (नेपाली)
ISO 4217 कोड NPR
केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैङ्क
 वेबसाइट nrb.org.np
प्रयोगकर्ता(हरू)  Nepal
मुद्रास्फीति ७.८%
 श्रोत The World Factbook, October 2005 est.
उप एकाइ
 १/१०० पैसा
चिन्ह रु. वा रुपैयाँ
सिक्का १, ५, १०, २५, ५० पैसा, रु. १, रु. २, रु. ५, रु. १०
बैंक नोट
 बारम्बार प्रयोग हुने रु. ५, रु. १०, रु. २०, रु. ५०, रु. १००, रु. ५००, रु. १०००
 बिरलै प्रयोग हुने रु. १, रु. २, रु. २५, रु. २५०
दुई रुपैयाँक सिक्का

व्युत्तपत्तिसम्पादन

रुपैयाँ शव्दक उत्पत्ति संस्कृत शव्द रूप् वा रूप सं भेल अछि, जेकर अर्थ चाँदी छी। संस्कृत शव्द रूप्यकम् अर्थ चांदी होएत अछि।

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन