Silver crystal.jpg

चाँदी एक धातु छी जेकर ल्याटिनममे - चिन्ह Ag रहल अछि । एकरा आर्जेन्टम(Argentum) वा छोटकरीमे "Ag" सेहो लिखल जाइत अछि। ई एक रासायनिक तत्व छी । एकर परमाणु संख्या ४७ छी ।

रसायनिक गुणसभसम्पादन

भौतिक गुणसभसम्पादन

एहो सभ देखीसम्पादन