युटिसी +५:३०: बुलु (दिसम्बर), नारङ्गी (जुन), पियर (वर्ष पर्यन्त), हल्का बुलु- समुद्री क्षेत्र

युटिसी+०५:३० (अङ्ग्रेजी: UTC+5:30) युटिसी सँ ५ घण्टा ३० मिनेट आगाक समय क्षेत्र छी जेकरा वर्षपर्यन्त भारतश्रीलंकामे समय जानएक लेल उपयोग कएल जाएत अछि । मानक अनुरूप एकरा कुछ अहि तरह लिखल जाएत अछि: २०२०-०७-०६UTC२०:११:५५ +०५:३०

मानक समय हेतु (वर्ष पर्यन्त)सम्पादन

एहो सभ देखीसम्पादन

युटिसी+५:३०
 
 
पाछा (−) युटिसी आगा (+)
−१२ −११ −१० −०९ −०८ −०७ −०६ −०५ −०४ −०३ −०२ −०१ ±०० +०१ +०२ +०३ +०४ +०५ +०६ +०७ +०८ +०९ +१० +११ +१२ +१३ +१४
-०९ -०४ -०३ +०३ +०४ +०५ +०६ +०८ +०९ +१० +११
+०५ +१२
  युटिसी+५:३० ~ – पुरा साल
गहिरगर छायामे देखाएल गेल क्षेत्र दिवालोक बचत समयक उपयोग करैत अछि । मूल रंग मानक समय दर्शावैत अछि ।
केन्द्रीय[[रेखांश |]]