पञ्चकन्या हिन्दू धर्मक पाँच आदर्श नारीसभक समूह छी । हिन्दू धर्मक प्रमुख ग्रन्थ रामायणक अनुसार अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारामन्दोदरीक समूहके पञ्चकन्या कहैत अछि तहिना धार्मिक ग्रन्थ महाभारतक अनुसार सिताके छोड कुन्तीके पञ्चकन्याक समूहमे राखने अछि । पञ्चकन्यासभक विवरण ई प्रकार रहल अछि।

पञ्चकन्यासभ

रामायणक अनुसारसम्पादन

महाभारतक अनुसारसम्पादन

कुन्ती

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

बाह्य जडीसभसम्पादन

एहो सभ देखीसम्पादन