दक्षिण अमेरिकाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

दक्षिण अमेरिकाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची एहि प्रकार अछि :-

अर्जेन्टिनाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूचीसम्पादन

बोलिभियाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूचीसम्पादन

ब्राजिलक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूचीसम्पादन

चिलीक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूचीसम्पादन

कोलम्बियाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूचीसम्पादन

इक्वेडरक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूचीसम्पादन

पाराग्वेक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूचीसम्पादन

पेरूक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूचीसम्पादन

सुरिनेमक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूचीसम्पादन

उरुग्वेक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूचीसम्पादन

भेनेजुएलाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूचीसम्पादन

बाह्य लिङ्कसभसम्पादन