तिब्बती भाषा नेपाल,भारत आ अन्य देश्मे बोलल जाय वाला भाषा आछि ।

तिब्बती भाषा
བོད་སྐད་

bod skad
बाजल जाइवाला  स्थान:चीन, नेपाल, भारत
प्रयोग क्षेत्र:तिब्बत
मातृभाषी:५० लाख आ लगभग १ करोड़
भाषा परिवार:
चीनी-तिब्बती
  • तिब्बती भाषा
लिपितिब्बती लिपि
आधिकारिक अवस्था
आधिकारिक भाषा
तिब्बत
नियन्त्रण कर्तातिब्बती भाषाक मानकीकरण करऽ बला समिति[१]
भाषा कोड:
आइएसओ ६३९-१bo
आइएसओ ६३९-२tib (B)
bod (T)
आइएसओ ६३९-३bod

एहो सभ देखी संपादित करें

बाह्य जडीसभ संपादित करें

सन्दर्भ सामग्रीसभ संपादित करें

  1. तिब्बती: བོད་ཡིག་བརྡ་ཚད་ལྡན་དུ་སྒྱུར་བའི་ལ ས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བསྒྲིགས.
    चीनी: 藏语术语标准化工作委员会.