उर्दु भाषा

(उर्दू भाषासँ पुनर्निर्देशित)

उर्दू भाषा (उर्दु: اُردُو) नेपाल , भारत ,बाङ्लादेश आ पाकिस्तान मे बोलल जाय वाला भाषा अछि । इ पाकिस्तानक राष्ट्रिय भाषा अछि । प्राय इ भाषा मुसलमानसभदूवारे बाजल जाइत अछि । उर्दू भाषा संस्कृत आ और हिन्दूस्तानीक फारसीकरण करल जाएवला अप्रभंशित भाषा मानल जाइत अछि । इ फारसी-अरब तथा नस्तलीक लिपीसँ लिखल जाइत अछि । बाबर आ मुघल सुल्तानसभ इ भाषाक हिन्दूस्तान लऐलाह ।

This article contains Urdu text.Without proper rendering support, you may see unjoined letters running left to right or other symbols instead of Urdu scrip