५०१ ग्रेगरी कैलेंडर क एकटा साधारण साल अछि।

घटनासम्पादन

जनवरी-मार्चसम्पादन

अप्रैल-जूनसम्पादन

जुलाई-सितंबरसम्पादन

अक्तूबर-दिसंबरसम्पादन

अज्ञात तिथि के घटनासम्पादन

जनमसम्पादन

जनवरी-मार्चसम्पादन

अप्रैल-जूनसम्पादन

जुलाई-सितंबरसम्पादन

अक्तूबर-दिसंबरसम्पादन

निधनसम्पादन

जनवरी-मार्चसम्पादन

अप्रैल-जूनसम्पादन

जुलाई-सितंबरसम्पादन

अक्तूबर-दिसंबरसम्पादन