१० ११
१२ १३ १४ १५ १६ १७ १८
१९ २० २१ २२ २३ २४ २५
२६ २७ २८ २९ ३०  

१ अप्रैल ग्रेगोरियन क्यालेन्डरक अनुसार वर्षक ९१अम (अधिक बर्ष मे ९२अम ) दिन छी। सालमे अखन आर २७४ दिन बाकी अछि।

प्रमुख घटनासभसम्पादन

जन्मसम्पादन

निधनसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

बाह्य जडीसभसम्पादन