१८२० ग्रेगोरियन क्यालेन्डरक एक साधारण वर्ष छी ।

घटनासभ सम्पादन करी

जनवरी-मार्च सम्पादन करी

अप्रैल-जुन सम्पादन करी

जुलाई-सितम्बर सम्पादन करी

अक्टुबर-दिसम्बर सम्पादन करी

अज्ञात तारिखक घटनासभ सम्पादन करी

जन्म सम्पादन करी

जनवरी-मार्च सम्पादन करी

अप्रैल-जुन सम्पादन करी

जुलाई-सितम्बर सम्पादन करी

अक्टुबर-दिसम्बर सम्पादन करी

निधन सम्पादन करी

जनवरी-मार्च सम्पादन करी

अप्रैल-जुन सम्पादन करी

जुलाई-सितम्बर सम्पादन करी

अक्टुबर-दिसम्बर सम्पादन करी

सन्दर्भ सामग्रीसभ सम्पादन करी

एहो सभ देखी सम्पादन करी

1806]. 18. New York: D. Appleton and Co.. 1806. http://hdl.handle.net/2027/nyp.33433005016641.