१८०४ ग्रेगोरियन क्यालेन्डरक एक साधारण वर्ष छी ।

घटनासभसम्पादन


जनवरी-मार्चसम्पादन

अप्रैल-जुनसम्पादन

जुलाई-सितम्बरसम्पादन

अक्टुबर-दिसम्बरसम्पादन

अज्ञात तारिखक घटनासभसम्पादन

जन्मसम्पादन

जनवरी-मार्चसम्पादन

अप्रैल-जुनसम्पादन

जुलाई-सितम्बरसम्पादन

अक्टुबर-दिसम्बरसम्पादन

निधनसम्पादन

जनवरी-मार्चसम्पादन

अप्रैल-जुनसम्पादन

जुलाई-सितम्बरसम्पादन

अक्टुबर-दिसम्बरसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसभसम्पादन

एहो सभ देखीसम्पादन