सौन्दर्य प्रतियोगिता

एकटा सौन्दर्य प्रतियोगिता प्रतियोगीसभक शारीरिक सौन्दर्य केन्द्रित एकटा प्रतिस्पर्धा छी । एहन प्रतियोगिता निर्णायक समूहद्वारा तय कएल गेल मापदण्ड अनुसार प्रतियोगीसभक व्यक्तित्व, बुद्धि, प्रतिभा, आ उत्तर जाँच कएल जाएत अछि । सौन्दर्य प्रतियोगिता वाक्यांश लगभग प्राय महिलाकिशोरीसभक लेल मात्र प्रयोग कएल जाएत अछि । पुरुष या किशोरसभक लेल एहन प्रतियोगितासभ अन्य नाम सँ जानल जाएत अछि जकरा शारीरिक प्रतियोगिता कहल जाएत अछि ।

A photograph of a large group of women all wearing differently coloured dresses and standing on a stage in front of a black background
एकटा सुन्दरी प्रतियोगिताक दृश्य

सौन्दर्य प्रतियोगिताक विजेताकें सुन्दरी कहल जाएत अछि ।

इतिहाससंपादित करें

राष्ट्रिय प्रतियोगीसभसंपादित करें

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगीसभसंपादित करें

सन्दर्भ सामाग्रीसभसंपादित करें

एहो सभ देखीसंपादित करें