मुख्य मेनु खोली
सुन्दरीजलमा अवस्थित छहराको एकटा मनोरम दृष्य

सुन्दरीजल नेपाल के बागमती अञ्चल अन्तर्गत काठमाण्डौ जिल्ला के एकटा गाँउ विकास समिति छि |