साइमन जोस एंटोनियो डे ला संतीसिमा त्रिनिदाद बोलिवर वाई पलासिओस पोंटे वाई ब्लैंको (२४ जुलाई १७८३ - १७ दिसम्बर १८३०) सामान्यतः साइमन बोलीवार के नाम से चिनल जाइ अछि आर वेनेजुएला के एक सैन्य और राजनीतिक नेता छेल।

साइमन बोलीवार