सन् १९७४ मे जन्मल व्यक्तित्वसभ।
एहो सभ देखी: सन् १९७४ मे मृत्यु

"सन् १९७४ मे जन्म" श्रेणीमे पृष्ठसभ

ई श्रेणीमे निम्नलिखित ११ पृष्ठ अछि, कुल पृष्ठ ११