श्रेणी:भौतिक विज्ञान

विज्ञानक एकटा अङ्ग वा शाखा जे गति, ताप, शक्ति , चाप लगायतक भौतिक गुणसभक अध्ययन करैत अछि । अङ्ग्रेजीमे एकरा फिजिक्स कहल जाइत अछि ।

"भौतिक विज्ञान" श्रेणीमे पृष्ठसभ

ई श्रेणीमे मात्र निम्नलिखित पृष्ठ अछि।