"नेपालक प्रधानमन्त्रीसभक सूची" के अवतरणसभमे अन्तर

बट: पुनर्निदेश मिलय्‌यानाच्वँगु
(बट: पुनर्निदेश मिलय्‌यानाच्वँगु)
!width=30% rowspan=2|प्रधानमन्त्रीको नाम<br /><small>(जन्म-मृत्यु)
!width=28% colspan=2|अवधि
!rowspan=2|[[राजनीतिक दल|राजनैतिक दल]]
|-
!पदभार सम्भालेको
|३
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[रणजंग पाण्डेपाँडे|रणजङ्ग पाण्डे]]''' (१/२) <br /><small>(?–१८४३)
| १८३७
| १८३७
||(३)
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[रणजंग पाण्डेपाँडे|रणजङ्ग पाण्डे]]''' (२/२) <br /><small>(?-१८४३)
| १८३९
| १८४०
|१२
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[देव शमशेर जङ्गबहादुर राणा|देव सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]]''' <br /><small>(१८६२-१९१४)
| ५ मार्च १९०१
| २७ जुन १९०१
|१३
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा|चन्द्र सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]]''' <br /><small>(१८६३-१९२९)
|२७ जुन १९०१
| २६ नोभेम्बर १९२९
|१५
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[जुद्ध सम्शेरशमशेर जंगबहादुर राणा|जुद्ध सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]] ''' <br /><small>(१८७५-१९५२)
| १ सेप्टेम्बर १९३२
| २९ नोभेम्बर १९४५
|१७
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा|मोहन सम्शेर जङ्गबहादुर राणा]]''' <br /><small>(१८८५-१९६७)
| ३० अप्रिल १९४८
| १२ नोभेम्बर १९५१
| —
|[[File:Tribhuvan.jpg|60px]]
|''राजा - [[त्रिभुवन शाह|त्रिभुवन वीर विक्रम शाह]] द्वारा शासन संचालित'' <br /><small>(१९०६-१९५५)
| १४ अगस्त १९५२
| १५ जुन १९५३
|१९
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[टङ्कप्रसाद आचार्य|टंकप्रसाद आचार्य]]'''<br /><small>(१९१२-१९९२)
| २७ जनवरी १९५६
| २६ जुलाई १९५७
|२१
|[[File:No image.png|60px]]
|'''[[सुवर्ण शमशेर राणा|सुवर्ण सम्शेर राणा]]'''<br /><small>(१९१०-१९७७)
| १५ मे १९५८
| २७ मे १९५९
|२२
|[[File:Bishweshwar Prasad Koirala.png|60px]]
|'''[[विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला|विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला]]'''<br /><small>(१९१४-१९८२)
| २७ मे १९५९
| २६ डिसेम्बर १९६०
|२४
|[[File:Surya Bahadur Thapa at home.JPG|60px]]
|'''[[सूर्यबहादुर थापा|सूर्य बहादुर थापा]]''' (१/५)<br /><small>(१९२८-)
| २३ डिसेम्बर १९६३
| २६ फेब्रुअरी १९६४
|(२४)
|[[File:Surya Bahadur Thapa at home.JPG|60px]]
|'''[[सूर्यबहादुर थापा|सूर्य बहादुर थापा]]''' (२/५)<br /><small>(१९२८-)
| २६ जनवरी १९६५
| ७ अप्रिल १९६९
|२५
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[कीर्तीनिधि विष्ट|किर्तीनिधि बिष्ट]]''' (१/३)<br /><small>(१९२७-)
| ७ अप्रिल १९६९
| १३ अप्रिल १९७०
|(२५)
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[कीर्तीनिधि विष्ट|किर्तीनिधि बिष्ट]]''' (२/३)<br /><small>(१९२७-)
| १४ अप्रिल १९७१
| १६ जुलाई १९७३
|(२५)
|[[ File:No image.png|60px]]
|'''[[कीर्तीनिधि विष्ट|किर्तीनिधि बिष्ट]]''' (३/३)<br /><small>(१९२७-)
| १२ सेप्टेम्बर १९७७
| ३० मे १९७९
|(२४)
|[[File:Surya Bahadur Thapa at home.JPG|60px]]
|'''[[सूर्यबहादुर थापा|सूर्य बहादुर थापा]]''' (३/५)<br /><small>(१९२८-)
| ३० मे १९७९
| १२ जुलाई १९८३
!width=30% rowspan=2|प्रधानमन्त्रीको नाम<br /><small>(जन्म-मृत्यु)
!width=28% colspan=3|अवधि
!rowspan=2|[[राजनीतिक दल|राजनैतिक दल]]
|-
!पदभार सम्भालेको
|(२४)
|[[File:Surya Bahadur Thapa at home.JPG|60px]]
|'''[[सूर्यबहादुर थापा|सूर्य बहादुर थापा]]''' (४/५)<br /><small>(१९२८-)
| ७ अक्टोबर १९९७
| १५ अप्रिल १९९८
|—
|[[ File:Gyanendra 01.jpg|60px]]
|''राजा [[ज्ञानेन्द्र शाह|ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह]] द्वारा शासन संचालित'' <br /><small>(१९४७-)
| ४ अक्टोबर २००२
|११ अक्टोबर २००२
|(२४)
|[[File:Surya Bahadur Thapa at home.JPG|60px]]
|'''[[सूर्यबहादुर थापा|सूर्य बहादुर थापा]]''' (५/५)<br /><small>(१९२८-)
| ५ जुन २००३
| ३ जुन २००४
|—
|[[ File:Gyanendra 01.jpg|60px]]
|''राजा [[ज्ञानेन्द्र शाह|ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह]] द्वारा शासन संचालित'' <br /><small>(१९४७-)
| १ फेब्रुअरी २००५
|२५ अप्रिल २००५
!width=30% rowspan=2|प्रधानमन्त्रीको नाम<br /><small>(जन्म-मृत्यु)
!width=28% colspan=3|अवधि
!rowspan=2|[[राजनीतिक दल|राजनैतिक दल]]
|-
!पदभार सम्भालेको
२४६

सम्पादन