"मोड्युल:Asbox" के अवतरणसभमे अन्तर

कुनो सम्पादन सारांश
(some updates for Devnagari script and localization for आधार)
:wikitext(
Buffer'ई':_(args.subject):_(args.article or 'लेख'):_(args.qualifier)' ',--space
' अखनएखन [[:श्रेणी:अपूर्ण लेख|अपूर्ण]] अछि ।अछि। अहाँ एकरा [',
page:fullUrl('action=edit', 'relative'),
' पैग बना] विकिपिडियाक सहायता कऽ सकैत छी ।छी।'
)
:done()
]]
if page.namespace == 0 then -- Main namespace
category'सभ अपूर्ण लेखलेखसभ'
catStub()
elseif p.demo then
१३,४५८

सम्पादन