"तिब्बती भाषा" के अवतरणसभमे अन्तर

१ सुधार: importing pages from Incubator
(Created page with "तिब्बती भाषा नेपाल,भारत आ अन्य देश्मे बोलल जाय वाला भाषा आछि । Category:...")
 
(१ सुधार: importing pages from Incubator)

सम्पादन