"भौगोलिक निर्देशाङ्क प्रणाली" के अवतरणसभमे अन्तर

कुनो सम्पादन सारांश
'''भौगोलिक निर्देशांकनिर्देशाङ्क प्रणाली''' संख्या या अक्षरकेअक्षरक प्रयोग केरकऽकरि पृथ्वीकेपृथ्वीक हरएकहरेक स्थानकेस्थानक निर्दिष्ट करैकरए बाला [[निर्देशांकनिर्देशाङ्क प्रणाली]] अछिछीइमेंएहि में दुई [[n-भेक्टर | यावा तीन]] संख्याके प्रतिनिधित्व होएत अछि । जइमेंजहि में एक [[ठार अवस्थिति]], [[उँचाइउचाई]] आर [[तेस्रोतेसर स्थिति प्रतिनिधित्व| तेसर स्थिति]] प्रतिनिधित्व करैतकरएत अछि । अछि।<ref name=OSGB>[http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/gps/docs/A_Guide_to_Coordinate_Systems_in_Great_Britain.pdf A Guide to coordinate systems in Great Britain] v1.7 October 2007 D00659 accessed 14.4.2008</ref>
==एहो सभ देखु==
 
==सन्दर्भ सामग्रीसभ==
{{reflist}}
 
==बाह्य जडीसभ==
 
१३,२५७

सम्पादन