"आकृति:मुख्य चित्र/२०२०-०९-१७" के अवतरणसभमे अन्तर

Biplab Anand द्वारा आकृति:मुख्य चित्र/मुख्य चित्रक तिथि:२०२०-०९-१७ पर पुनर्निर्देशन नै छोड़ि ओकरा आकृति:मुख्य चित्र/२०२०-०९-१७ पर स्थानान्तरित केलक: शीर्षक सुधार
('{{मुख्य चित्र frame | image = Bishowkarma Statue.jpg }} {{मुख्य चित्र विवरण |...'सँग नव पन्ना बनाएल गेल)
 
(Biplab Anand द्वारा आकृति:मुख्य चित्र/मुख्य चित्रक तिथि:२०२०-०९-१७ पर पुनर्निर्देशन नै छोड़ि ओकरा आकृति:मुख्य चित्र/२०२०-०९-१७ पर स्थानान्तरित केलक: शीर्षक सुधार)
 
१३,२४४

सम्पादन