"सुषमा स्वराज" के अवतरणसभमे अन्तर

+सुधार
(+सुधार)
|birth_date = {{birth date and age|1952|2|14|df=y}}
|birth_place = [[अम्बाला|अम्बाला छावनी]], [[हरियाणा]]
|death_date = {{death date and age|df=y|2019|8|6|1952|2|14}}
|death_place = [[नयाँ दिल्ली]]
|nationality = [[भारतीय]]
|alma_mater = [[कला]] [[स्नातक]]