"मोड्युल:Location map/data/पृथ्वी/doc" के अवतरणसभमे अन्तर

Biplab Anand द्वारा मोड्युल:Location map/data/Earth/doc पर पुनर्निर्देशन नै छोड़ि ओकरा मोड्युल:Location map/data/पृथ्वी/doc पर स्थानान्तरित केलक: उचित शीर्षक
('{{Module:Location map/data/doc}}<includeonly> Earth </includeonly>'सँग नव पन्ना बनाएल गेल)
 
(Biplab Anand द्वारा मोड्युल:Location map/data/Earth/doc पर पुनर्निर्देशन नै छोड़ि ओकरा मोड्युल:Location map/data/पृथ्वी/doc पर स्थानान्तरित केलक: उचित शीर्षक)
 
१३,०१९

सम्पादन