"मोड्युल:Location map/data/पृथ्वी" के अवतरणसभमे अन्तर

Biplab Anand द्वारा मोड्युल:Location map/data/Earth पर पुनर्निर्देशन नै छोड़ि ओकरा मोड्युल:Location map/data/पृथ्वी पर स्थानान्तरित केलक: उचित शीर्षक
(Biplab Anand द्वारा मोड्युल:Location map/data/पृथ्वी पर पुनर्निर्देशन नै छोड़ि ओकरा मोड्युल:Location map/data/Earth पर स्थानान्तरित केलक: उचित शीर्षक)
(Biplab Anand द्वारा मोड्युल:Location map/data/Earth पर पुनर्निर्देशन नै छोड़ि ओकरा मोड्युल:Location map/data/पृथ्वी पर स्थानान्तरित केलक: उचित शीर्षक)
 
१३,०२२

सम्पादन