"प्रयोगकर्ता वार्ता:Hindustanilanguage" के अवतरणसभमे अन्तर

1997kB द्वारा प्रयोगकर्ता वार्ता:Hindustanilanguage सँ पुनर्निर्देशन हटाए प्रयोगकर्ता वार्ता:Hindilanguage क ओहिपर स्थानान्तरित केलक: "Hindilanguage" का नाम "Hindustanilanguage" करते समय पृष्ठ स्वतः स्थानांतरित हुआ।
(1997kBद्वारा प्रयोगकर्ता वार्ता:Hindustanilanguage पृष्ठ प्रयोगकर्ता वार्ता:Hindilanguage पर स्थानान्तरित केलक: "Hindustanilanguage" का नाम "Hindilanguage" करते समय पृष्ठ स्वतः स्थानांतरित हुआ।)
(1997kB द्वारा प्रयोगकर्ता वार्ता:Hindustanilanguage सँ पुनर्निर्देशन हटाए प्रयोगकर्ता वार्ता:Hindilanguage क ओहिपर स्थानान्तरित केलक: "Hindilanguage" का नाम "Hindustanilanguage" करते समय पृष्ठ स्वतः स्थानांतरित हुआ।)
 
३१

सम्पादन