"कानन देवी" के अवतरणसभमे अन्तर

+सुधार
(+सुधार)
 
== प्रारम्भिक जीवन ==
काननक जन्म २२ अप्रिल १९१६ मे हावड़ा, [[पश्चिम बङ्गाल]]मे भेल छल । "सबारे आमी नामी" शीर्षक रहल हिनकर आत्मकथाक अनुसार कानन द्वारा अपन माता-पिताकें रुपमे रतन चन्द्र दास आ राजोबालाक मानैत छल, जे हुनका सङ्ग रहैत छल । हिनकर हावड़ाक सेन्ट एग्नेस कन्वेन्ट स्कूल सँस्कूलसँ अपन स्कूली शिक्षा पूरा नै केनएभेल अछीछल