"आकृति:मुख्य चित्र/२०१९-०३-१२" के अवतरणसभमे अन्तर

कुनो सम्पादन सारांश
 
}}
{{प्रमुख चित्र विवरण
|चित्र विवरण = लड्डु एक प्रकारक मिठाई छी जकरा विभिन्न तरहसँ बनाएल जाएत अछि।
|चित्र विवरण = मुस्ताङ जिलामे अवस्थित कागबेनी गामक एक दृश्य ।
 
|सम्बन्धित पन्ना = लड्डु