"काठमाडौं जिला" के अवतरणसभमे अन्तर

Removing KATHMANDU.pdf, it has been deleted from Commons by Magog the Ogre because: Mass deletion of pages added by Zeetendra: Copyright violation and
(Removing KATHMANDU.pdf, it has been deleted from Commons by Magog the Ogre because: Mass deletion of pages added by Zeetendra: Copyright violation and)
==जिलागत निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत {{pagename}} कऽ नक्सा==
[[निर्वाचन आयोग (नेपाल)]] द्वारा निर्धारण कएल गेल, जिलागत निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत {{pagename}} कऽ नक्सा नीचा देल गेल अछि।
[[File:KATHMANDU.pdf|center|300px]] <ref>[http://http://www.election.gov.np/election/en/district-wise-constituency-map-154.html निर्वाचन आयोग नेपाल], निर्वाचन आयोग नेपाल कऽ आधिकारिक वेबसाइटमे उपलब्ध नक्सा.</ref>
 
 
९६०

सम्पादन