"कालिम्पोङ" के अवतरणसभमे अन्तर

कुनो सम्पादन सारांश
=== गोम्पा रोम्‍प ===
थोन्गशा गोम्पा कलिंगपसभगमे स्‍ि‍थत सब मठसभमे सबसँ पुरा नै अछि। एकरा भूटानी मठक नामसँ जानैत अछि। ई मठक स्‍थापना १६६२ ई.मे भेल छल । ई मठक मूल संरचना अंग्रेजसभक आगमनसँ पहिला आन्तरिक झगडेमा नष्‍ट भेल छल । जोंग डोग पालरी फो ब्रांग गोंपा मठके दलाई लामासँ १९७६ ई.मे आम जनताके समर्पित केलक। ई मठ दूरपीन दारा चोटीमे स्थित अछि। ई मठमे बौद्धसभक प्रसिद्ध ग्रन्थ '''कंग्‍यूर' रखल गेल अछि। १०८ भागसभ भेल ई ग्रन्थ्‍ाके दलाई लामा तिब्‍बतसँ अपन साथ लावाने छल । ई मठक प्रार्थना कक्षक देवलसभमे बहुतही सुन्दर चित्रकारी कएल गेल अछि। ई मठक उपर मन्जिलमामे त्रिआयामी मण्डला अछि। ई मठक नजदीक नै थारपा चोइलिंग गोम्पा मठ अछि। ई मठ तिब्‍बतियन बौद्ध धर्मक जेलूपा सम्प्रदायसँ सम्बन्धित‍ अछि।
=== औपनिवेशिक विरासतसभ ===
कलिंगपसभगमे अखनो बहुत औपनिवेशिक भवन अछि। ई भवनसभमे मुख्‍यत: बंगला तथा पुरानो होटल सामेल अछि। ब्रिटिश व्‍यापारिसभ द्वारा बनालक ई भवन मुख्‍य रूपसँ रिंगकिंगपसभग तथा हिल टप रोडमे स्थित अछि। ई भवनसभमे मोरगन हाउस, क्राकटी, गलिङ्का, साइदिंग तथा रिंगकिंग फर्म सामेल अछि। मोरगन हाउस तथा साइदिंगके सरकार अपन नियन्त्रणमे लऽ पर्यटक आवासक रूपमे तब्‍दील कएल अछि। ई भवनसभक नजदीक सन्त टेरेसा चर्च अछि। ई चर्चके स्‍थानीय कारीगरसभप्रसिद्ध गोम्पा मठक अनुकृतिमे बनाने अछि।
३,४७०

सम्पादन