"कालिम्पोङ" के अवतरणसभमे अन्तर

कुनो सम्पादन सारांश
== मुख्य आकर्षण ==
कलिंगपसभ एक बहुतही ब्यस्त शहर छी। ई कारण, क्हरूकि दार्जिलिङ आ गंगटोक एही शहर भऽ जाएत अछि। अहाँ अपन व्‍यस्‍त जिन्दगीसँ विश्राम लऽ आरामक कुछ पल व्‍यतीत करै सकै छी । गाडीसँ ई सहरके एक दिनमे घूम जा सकैत अछि। ई शहरके पैदल घुमकै लेल दुइ वा तीन दिन लागैत अछि। कलिंगपसभग पर्वोत्तर हिमालयक पछा स्थित अछि। कन्चनजन्घा श्रेणी त‍था तिस्‍ता नदीक घाटीक बहुत सुन्दर नजारा देखैत अछि।
=== गोम्पा रोम्‍प ===
थोन्गशा गोम्पा कलिंगपसभगमे स्‍ि‍थत सब मठसभमे सबसँ पुरा नै अछि। एकरा भूटानी मठक नामसँ जानैत अछि। ई मठक स्‍थापना १६६२ ई.मे भेल छल । ई मठक मूल संरचना अंग्रेजसभक आगमनसँ पहिला आन्तरिक झगडेमा नष्‍ट भेल छल । जोंग डोग पालरी फो ब्रांग गोंपा मठके दलाई लामासँ १९७६ ई.मे आम जनताके समर्पित केलक। ई मठ दूरपीन दारा चोटीमे स्थित अछि। ई मठमे बौद्धसभक प्रसिद्ध ग्रन्थ '''कंग्‍यूर' रखल गेल अछि। १०८ भागसभ भेल ई ग्रन्थ्‍ाके दलाई लामा तिब्‍बतसँ अपन साथ लावाने छल । ई मठक प्रार्थना कक्षक देवलसभमे बहुतही सुन्दर चित्रकारी कएल गेल अछि। ई मठक उपर मन्जिलमामे त्रिआयामी मण्डला अछि। ई मठक नजदीक नै थारपा चोइलिंग गोम्पा मठ अछि। ई मठ तिब्‍बतियन बौद्ध धर्मक जेलूपा सम्प्रदायसँ सम्बन्धित‍ अछि।
३,४७०

सम्पादन