"बलात्कारसँ गर्भवती" के अवतरणसभमे अन्तर

कुनो सम्पादन सारांश
No edit summary
No edit summary
{{महिला विरुद्धक हिंसासभ}}
'''बलात्कारसँ गर्भवती''' ई महिला प्रति होइ बला अपराध छी ।कोनो पुरुष द्वारा बलात्कार केला पश्चात महिला द्वारा लाज या पुरुषक डर धमकीक कारण महिलाक गर्भ रहनाइ छी इ बेसी १६ बर्षक बालिकासभक बलात्कारक बाद गर्भ रहल सुनल जाइत अछि