"बलात्कारसँ गर्भवती" के अवतरणसभमे अन्तर

कुनो सम्पादन सारांश
(बलात्कारसँ गर्भवती)
 
No edit summary
{{महिला विरुद्धक हिंसासभ}}
'''बलात्कारसँ गर्भवती''' ई महिला प्रति होइ बला अपराध छी ।