"मनाङ जिला" के अवतरणसभमे अन्तर

कुनो सम्पादन सारांश
|name = मनाङ
|other_name =
|native_name = <!--Manang for cities whose native name is not in English -->District
|nickname =
|settlement_type = [[जिल्लाजिला]]
|motto =
<!-- images and maps -->
|image_skyline = Manang_village.jpg
|image_caption = मनाङ जिल्लामाजिला अवस्थित एकएकटा गाउँ कोगामक दृश्य
|image_flag =
|image_seal =
|image_map = Manang district location.png
|mapsize =
|map_caption = नेपालकोनेपालक नक्शामानक्शाम मनाङ जिल्लाजिला (रातोलाल)
|pushpin_map =
|pushpin_label_position = bottom
|pushpin_mapsize = 300
|pushpin_map_caption = नेपालकोनेपालक नक्शामानक्शाम मनाङ जिल्लाजिला
<!-- Location -->
|subdivision_type = देश
|subdivision_name = {{flag|नेपाल}}
|subdivision_type1 = [[नेपालकानेपालक विकास क्षेत्रहरूक्षेत्रसभ|विकास क्षेत्र]]
|subdivision_name1 = [[पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र|पश्चिमाञ्चल]]
|subdivision_type2 = [[नेपालकानेपालक अञ्चलहरूअञ्चलसभ|अञ्चल]]
|subdivision_name2 = [[गण्डकी अञ्चल]]
|subdivision_type3 = [[नेपालकानेपालक जिल्लाहरूजिलासभ|जिल्लाजिला]]
|subdivision_name3 = [[मनाङ जिल्लाजिला]]
|subdivision_type4 = [[सदरमुकाम]]
|subdivision_name4 = [[चामे]]
१३,८३९

सम्पादन