"आइएसबिएन" के अवतरणसभमे अन्तर

कुनो सम्पादन सारांश
[[File:EAN-13-ISBN-13.svg|thumb]]
 
संसारमासंसारम पहिलोपहिल पटक यस्तोबेर नम्बर राख्नेराखवाला चलन सन! १९६६मा१९६६म बेलायतबाटबेलायतसँ सुरु भएकोभेल हो।छल। त्यहाकाओहि ठूलाठामक बडका पुस्तक प्रकाशकमध्येमाप्रकाशक मध्येम गनल गनिनेआर आरआरआर बुकरकाबुकरक प्रमुख विलियम हेनरी स्मिथलेस्मिथ देशभित्रकादेश प्रकाशकहरूकोभित्रके एउटाप्रकाशकसभक एकटा सम्मेलन आयोजना गरेरकऽ पुस्तकैपिच्छेपुस्तक पछा बेग्लाबेग्लैफरक-फरक नम्बर राख्नेराख्वाला चलन सुरुवात गर्नुभएकोकेनेए थियो।छल । सन! १९७२ देखिसँ जर्मनीकोजर्मनीक राजधानी बर्लिनमाबर्लिनम रहेकोरहल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाईपुस्तकालयलके आईएसबीएनकोआईएसबीएनक मुख्य कार्यालय बनाइयो।बनावल संसारकागेल। संसारक विभिन्न देशकादेशक पुस्तकालयहरूलाईपुस्तकालयसभम आईएसबीएन वितरणकावितरणक लागिलेल अधिकार दिनदै थालियो।लागल युनेस्कोलगायतका अन्तर्राष्ट्रियस्तरकायुनेस्को लगायतक अन्तर्राष्ट्रियस्तरक शैक्षिक संस्थाहरूसंस्थासभ आईएसबीएनकोआईएसबीएनक सल्लाहकार समितिमासमितिम सदस्य छन!।अछि।
 
 
१३,८३९

सम्पादन