"काठमाडौं" के अवतरणसभमे अन्तर

कुनो सम्पादन सारांश
== चित्रवाली ==
<gallery>
Kathmandu Market 1920.jpg|सन् १९२०को१९२०क फोटो; काल भैरव देखिन्छ
Kalbhairav at Hanumandhoka dharwar.jpg|काल भैरव
Small stupa in Kathmandu.jpg|थंहिटीको बौध्द चैत्य
१३,८३९

सम्पादन