"इस्लाम" के अवतरणसभमे अन्तर

''''इस्लाम धर्म''' (الإسلام) अनुयायी संख्याक आधारम ईसाई ध...'सँग नव पन्ना बनाएल गेल
(''''इस्लाम धर्म''' (الإسلام) अनुयायी संख्याक आधारम ईसाई ध...'सँग नव पन्ना बनाएल गेल)
(कोनो अंतर नै)
१३,८३९

सम्पादन