वैश्विक खाता जानकारी

खाता जानकारी देखु
विश्वव्यापी खाता जानकारी
  • प्रयोक्तानाम: Informationswiedergutmachung
  • पंजीकृत: ०२:०३, ११ अक्टुबर २०१९ (१५ महिने पहले)
  • कुल सम्पादन संख्या:
  • जुडल खातासभ के संख्या:
स्थानीय खातासभक सूची
स्थानीय विकिजोड़ल गेलपद्धतीअवरुद्धसंपादन संख्यावर्ग
de.wikipedia.org०२:०३, ११ अक्टुबर २०१९नव खाता(?)स्थाई रूप से अवरोधित
कारण: Sperrung auf eigenen Wunsch: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Administratoren/Anfragen&curid=6974524&diff=193525121&oldid=193521862
  • सम्पादन (सम्पूर्ण साइट)
  • लेखा निर्माण अशक्त कएल
en.wikipedia.org०२:०५, ११ अक्टुबर २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
login.wikimedia.org०२:०३, ११ अक्टुबर २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)
meta.wikimedia.org०२:०३, ११ अक्टुबर २०१९सम्प्रवेशक बाद बनौलक(?)