प्राचीन मर्भ राज्य एतिहासिक आ सांस्कृतिक निकुञ्ज - अन्य भाषाएँ